6490 Stoney View Lane #4, Simi Valley, CA, 93063
6490 Stoney View Lane #4, Simi Valley, CA, 93063
6490 Stoney View Lane #4, Simi Valley, CA, 93063
6490 Stoney View Lane #4, Simi Valley, CA, 93063
6490 Stoney View Lane #4, Simi Valley, CA, 93063
6490 Stoney View Lane #4, Simi Valley, CA, 93063
6490 Stoney View Lane #4, Simi Valley, CA, 93063
6490 Stoney View Lane #4, Simi Valley, CA, 93063
6490 Stoney View Lane #4, Simi Valley, CA, 93063
6490 Stoney View Lane #4, Simi Valley, CA, 93063
6490 Stoney View Lane #4, Simi Valley, CA, 93063
6490 Stoney View Lane #4, Simi Valley, CA, 93063
6490 Stoney View Lane #4, Simi Valley, CA, 93063
6490 Stoney View Lane #4, Simi Valley, CA, 93063
6490 Stoney View Lane #4, Simi Valley, CA, 93063
6490 Stoney View Lane #4, Simi Valley, CA, 93063
6490 Stoney View Lane #4, Simi Valley, CA, 93063
6490 Stoney View Lane #4, Simi Valley, CA, 93063
6490 Stoney View Lane #4, Simi Valley, CA, 93063

$515,000

6490 Stoney View Lane #4, Simi Valley, CA, 93063

19